Poruka vama

  •  Ožujak 7, 2021


Poruka vama

Životna lekcija napisana u kredi? U studentskom radu serija prikazuje lijepo crtane motivacijske fraze na ploči. Vrijedno je što je napisano, ali ne zadugo. Ovu efemernu umjetnost moćnih poruka nije moguće sačuvati.

Za njih je umjetnost posvuda. I cijelo vrijeme. Na Columbus Collegeu, Art & Design (Ohio, SAD), čak i uz naporno radno opterećenje, studenti ne prestaju stvarati čak ni u odmaranju. Na ovom umjetničkom fakultetu svakog ponedjeljka učenički kolektiv Dangerdust ispunjava ploču koja se nalazi na trećem katu školske zgrade.

U predstavljenim radovima vidimo primjenu sofisticirane tipografije, korištene u složenim crtežima s motivacijskim rečenicama, nadahnutih ili samo šaljivih citata. Iznenađujuća je stvar što se sav taj posao obavlja samo kredom. Odnosno, bez mogućnosti reprodukcije ili očuvanja. Efemerna umjetnost koja je lijepa dok traje.


Pogledajte neke od snimljenih djela da biste dobili nadahnuće!

Poruka za vas 1

Poruka vama


Poruka vama

Poruka vama

Poruka vama


Poruka vama

Poruka vama

Poruka vama

Poruka vama

Poruka vama. (Ožujak 2021)


Preporučeno